play  pause                      

Fujarový spevník

Duša Fujary Vás pozýva na fujarovú školu od 13-16.10. 2011

Duša Fujary Vás pozýva na fujarovú školu od 10.-13.5. 2012

Duša Fujary na Facebooku

Vítame Vás na stránkach spoločenstva "Duša fujary",
ktoré vzniklo v roku 2006 v Očovej

Hovorí sa, že fujara má "dušu". Kto ju chce spoznať, musí milovať...
Večer, keď je krajina ponorená do pokoja, pod rúškom tmy je čas na lásku. Zavrime oči a počúvajme hlas prírody, matky - Poľany.
Zmĺkli vtáci a v tichu noci už počuť len čarovnú pieseň horského potoka.
A vtedy berieme do rúk fujaru a skúšame sa s ňou rozprávať.
Cez clivé, mumlavé tóny sa jej zdôverujeme so žiaľmi aj radosťami a ona nám vtedy vie porozumieť. Dajte fujare lásku a ona Vám ju opätuje.
A tak žiadny večer nie je osamelý... Vaša  D U Š A  F U J A R Y

Takto to začalo .....

Začalo to priateľstvom troch fujarových nadšencov, Bena Sorensena – rodeného Američana, Dušana Holíka z Očovej a Jaroslava Slobodu z Turian pri Martine. Benovi sa zmenil život po svadbe so Slovenkou Milkou a okrem nej si ,,vyženil“ aj fujaru, ktorá je jeho druhou veľkou láskou. Mimochodom, Ben vymyslel aj názov spoločenstva – Duša fujary. Spočiatku sme si hovorili zo žartu ,,prezidenti“ pre Európu a svet, no v skutočnosti nemáme šéfov ani podriadených a máme jedno spoločné: sme dobrí priatelia a milujeme fujaru.

Spoločenstvo sa nám stále rozrastá a pribúdajú ďalší milovníci fujarky a naši dobrí priatelia. A toto je náš súčasný tím a čestní členovia spoločenstva:

Členovia a tím spoločenstva:

Dušan Holík, Očová, Slovensko, holikdusan@stonline.sk     tel.: 045 534 95 68
                                                                                           mobil: 0907 213 675

Benjamin Sorensen, USA, cerrunos1@yahoo.com

Jaroslav Sloboda, Martin - Turany    Slovensko, fujaraodjara@gmail.com, výroba
                                                                                        mobil: 0908 26 77 02

Bohuslav Rychlík, Maryland, USA, fujara@gmail.com, fujarista a vyslanec fujary v USA ;(Yahoo Group: fujara-fujarka-fujarôčka)

Vladimír Kružic - PAV studio, Zvolen, Slovensko, pavstudio@jewel.sk, kamera, foto

Milan Lakatoš – Dobšiná – Slovensko


Peter Pajkoš – Košice – Slovensko


MUDr. Rastislav Hustý – Chvojnica – Slovensko


MUDr. Ivan Ján Maghut – Mníchov – Nemecko


MUDr. František Kovalčík - Mníchov – Nemecko


Marek Richnak - Bratislava – Slovensko


Slavomír Beňo - Limbach – Slovensko


Tomáš Marek - Poprad – Slovensko


Ondrej Marek - Poprad – Slovensko


Stanovy a organizačný poriadok:

v duševnej rovine

Logo spoločenstva:

záruka najvyššej kvality vo fujarovom svete

Kto sme?

skupina priateľov, ktorí sa snažia chrániť čistotu fujary a šírenie jej dobrého mena vo svete

nebránime sa novotám, pokiaľ sa nepriečia kvalite, dobrému vkusu a s citom rozvíjajú to pôvodné

Do "Fujarového cechu" môžu patriť...

všetci, ktorí nám budú pri tejto činnosti pomáhať

členmi sa stávajú zakúpením trička s logom spoločenstva

Ako to začalo...

Celý svet a teda aj Fujara sa vyvíja a už dávno neplatí, že je to intímny hudobný nástroj pastierov oviec.

Začiatkom 21. storočia a hlavne po zapísaní fujary do zoznamu hudobných nástrojov v organizácii UNESCO sa už dá hovoriť o "fujarovej renesancii" a chýr o našom "kráľovskom" ľudovom hudobnom nástroji sa rýchlo šíri do celého sveta.

Fujaroví nadšenci, aj profesionálni hudobníci neváhajú kvôli nej vycestovať aj priamo do jej rodiska, aby získali čo najviac informácií, či samotný hudobný nástroj. A tu je prvý problém: Absolútny nedostatok informácií na našom trhu. Žiadne knihy, noty ani filmy a útechou môže byť len niekoľko hudobných nosičov, ale to nestačí.

Druhý a nemenej závažný problém je získanie kvalitnej fujary po výtvarnej, ale hlavne po hudobnej stránke. A práve kvalitné hudobné nástroje hľadajú milióny muzikantov - dychárov z celého sveta.

Hlavne v druhej polovici 20. storočia sa výrobcom aj interpretom hry na fujaru začala cielene venovať na festivale v Detve väčšia pozornosť, ale v kritériách hodnotenia sa takmer prehliadala otázka intonačne čistého ladenia. Výsledok? Takmer všetci výrobcovia v minulosti nemali dôvod klásť pri výrobe väčší dôraz na ladenie a tak je tomu až na niekoľko výnimiek aj dnes. Kvalita hranových píšťal je vďaka ľahko dostupným ladičkám u väčšiny výrobcov vyššia, ale aj tak neuspokojuje nároky profesionálnych hudobníkov pre orchestrálne využitie. Naviac, väčšina výrobcov nemá ani základné hudobné vzdelanie.

Tretí problém je pravdivosť informácií a dôveryhodnosť zdroja. Internetový obchod, fujaru nevynímajúc, je v súčasnosti veľmi obľúbený, ale zákazník nemusí vždy dostať tovar v kvalite, ktorú očakával. Najlepšie je zakúpiť si hudobný nástroj priamo u výrobcu, no pre tých, ktorí sa predsa rozhodnú pre internet, ponúkame pár užitočných rád. Najdôležitejšie sú preferencie výrobcu a ideálne je, keď je výrobca aj predajca tá istá osoba. Jedná sa vlastne o profesijný životopis, ktorý by mal obsahovať nasledujúce informácie: Vzdelanie, koľko rokov vyrába, prípadne vyučuje hru, účinkovanie na festivaloch, súťažiach, ocenenia, certifikáty kvality, kritiky od etnomuzikológov, historikov, hudobné nosiče a pod.

Nemenej dôležitým faktorom je aj predajná cena fujary, ktorá by mala byť priamo úmerná kvalite po výtvarnej aj hudobnej stránke. Z pochopiteľných dôvodov je cena najnižšia u výrobcu, naviac, zákazník má ďalšie výhody, ktoré sú ale dosť podstatné. Je to hlavne možnosť širšieho výberu, otestovanie výrobku, a skúsený majster vie vyrobiť hudobný nástroj podľa požiadaviek - "na mieru". Cena by mala byť priamo úmerná kvalite a malo by platiť, že pri výrobe koncertnej, excelentnej fujary, použil majster najkvalitnejšie akustické drevo a výroba trvala dlhšiu dobu, ako to býva aj pri výrobe profesionálnych hudobných nástrojov.

Aj preto vznikla "Duša fujary" a naša značka bude zárukou pravdivých a kvalitných informácií vo fujarovom svete.

Dušan Holík   a   D U Š A   F U J A R Y

Čo robíme?

1. Škola hry - výuka na fujaru a píšťaly pre 1 až 2 žiakov podľa požiadaviek počas celého roku

2. Workshopy - tvorivé dielne zamerané na výrobu a hru v skupinách 5 až 15 osôb, pevný termín minimálne 1 krát v roku (i pre deti, prípadne zorganizujeme výhradne detský workshop)

3. Výroba a predaj pastierskych ľudových hudobných nástrojov a e-shop (predaj cez internet)

4. Opravy a reštaurovanie starých hudobných nástrojov

5. Filmové, nahrávacie, grafické a web štúdio

6. Vydavateľská a publikačná činnosť - CD, DVD, notový materiál pre hru na hranové píšťaly

7. Výchovné koncerty a vystúpenia s prezentáciou výroby

Táto stránka je vo vývoji a bude i priebežne neustále dopĺňaná o aktuálne informácie z fujarového sveta.

info@dusafujary.sk  ~  e-shop@dusafujary.sk

Created by

TOPlist